Stockholm har många vackra utsmyckningar på sina balkonger. Smidesräcken är inte ett undantag. I många fall väljer BRF:er att modernisera utseendet efter ett bygglov, men många väljer även att restaurera sina räcken eller tillverka nya enligt tidigare utförande.

DSC_0103

Smidesdetaljer som rostat sönder imiteras. För att följa BBR/PBL kring klätterbarhet monteras ett UV-beständigt klart polykarbonatglas på insidan. Överliggaren utfördes i Jatoba, en  hård baljväxt.

DSC_0090
IMAG7183
IMAG7182

Gallerpinnsräcke.

Smidesstommar med sinusfyllning och siktruta med gallerpinnar.

Ref bild 3 smidesstomme
IMAG9818

Smidesräcke med välvda gallerpinnar.