10 119 DH

Aluminiumräcken med småsinusfyllning och utanpåliggande dekorstolpar.

Aluminiumräcke med småsinusfyllning och rund överliggare.

Ref bild 1 aluminium
IMAG3166

Aluminiumräcke med radiehörn.

Aluminiumräcke med slät plåt. Uppdragen för synlig balk.

Skärmklipp 45